آسیب شناسی و جرم شناسی بزهکاری زنان و درمان آن

دوشنبه 4 مرداد 1395 ساعت 20:56

آسیب شناسی و جرم شناسی بزهکاری زنان و درمان آن

آسیب شناسی و جرم شناسی بزهکاری زنان و درمان آن

آسیب شناسی و جرم شناسی بزهکاری زنان و درمان آن

 
فهرست مطالب
مقدمه ۷
بیان مسئله ۹
تدوین سؤالات اساسی پژوهش ۱۱
اهداف و ضرورت پژوهش ۱۱
هدف اصلی: ۱۲
هدف فرعی: ۱۲
مفاهیم اساسی ۱۵
چارچوب نظری ۱۵
دیدگاه روان‌شناسی در مورد جرم ۱۵
الف) نظریه آسیب‌پذیری هورتون کولی ۱۷
ب) نظریه روانیزیستی شارل فوریه ۱۷
دیدگاه جامعه‌شناختی در مورد جرم ۲۰
۱ـ رویکرد نقش‌گرایانه ۲۰
۲ـ نظریه فشارساختی ۲۰
۳ـ نظریه کنترل جرم ۲۰
۴ـ نظریه تضاد ۲۱
۵ـ نظریه تعارض فرهنگی(Henry moc key) 21
6ـ بزهکاری به عنوان خرده فرهنگ ۲۱
۷ـ نظریه برچسب‌زنی (واکنش اجتماعی) ۲۲
۸ـ نظریه ارتباط نسبی ۲۲
دیدگاه‌های جامعه‌شناختی جرائم زنان ۲۲
۱ـ دیدگاه اتوپلاک ۲۲
۲ـ دیدگاه آدلر ۲۲
پیشینه تحقیق ۲۳
یافته‌های تحقیق ۲۵
آسیب‌شناختی جرائم زنان ۲۵
ویژگی‌های زنان مجرم ۳۳
۱ـ از نظر اقتصادی ۳۳
۲ـ از نظر موقعیت خانوادگی و تحصیلی والدین ۳۴
۳ـ مناسبات خانوادگی ۳۴
۴ـ الگوها و مناسبات اجتماعی ۳۵
۵ـ شرایط زیستی و محیط سکونت ۳۶
۶ـ نحوه گذارندن اوقات فراغت ۳۶
سبب‌شناسی جرائم زنان ۳۶
بررسی عوامل مرتبط با وقوع و گسترش جرائم ۴۰
۱ـ عوامل روانی و فردی ۴۰
۲ـ عوامل فرهنگی ۴۱
۳ـ عوامل عقیدتی ۴۱
۴ـ عوامل جسمانی ۴۱
۵ـ عوامل‌شناختی ۴۱
۶ـ عوامل اقتصادی ۴۲
۷ـ عوامل سیاسی ۴۲
۸ـ عوامل اجتماعی ۴۲
۹ـ عوامل خانوادگی ۴۳
نقش انواع مشکلات خانوادگی در بروز گونه‌های جرائم ۴۵
۱ـ غفلت ۴۵
۲ـ تعارض ۴۶
۳ـ نگرش‌ها و رفتارهای انحرافی ۴۶
۴ـ از هم گسیختگی ۴۶
ضرورت بررسی تاریخچه اعتیاد ۵۰
مطالعه مراحل اعتیاد ۵۷
نوشیدن در میان جمع Social drinking 57
نوشیدن زیاد ۵۷
وابستگی به الکل ۵۸
هروئین و کوکائین ۵۸
مراحل اعتیاد هروئین ۵۹
مراحل اعتیاد به کوکائین ۶۱
مصرف زیاد و بی‌رویه ۶۲
طبقه‌بندی معتادین ۶۳
عوامل هم‌بسته با اعتیاد ۶۴
فحشا ۶۷
راه‌های آلودگی زنان به جرائم جنسی ۷۰
علل گرایش به انحراف‌های جنسی و روسپی‌گری ۷۰
عوامل مرتبط با شیوع فحشا ۷۲
قتل ۷۳
سرقت ۷۵
اقسام سرقت در زنان ۷۵
دسته‌بندی زنان سارق ۷۷
راهکارهای پیشگیری، اصلاح و درمان ۷۷
جامعه مورد مطالعه ۸۴
حجم نمونه ۸۴
روش نمونه گیری ۸۴
ابزار اندازه گیری در تحقیق ۸۴
روش تحقیق ۸۵
روش آماری مربوط به فرضیه ها ۸۵
مقدمه فصل چهارم ۸۸
بحث ونتیجه گیری ۹۶
پیشنهادات ۹۸
محدودیت ها ۹۸
منابع ۹۹
 
مقدمه
دوین قواعد و قوانین حاکم بر زندگی جمعی و الزام افراد به رعایت این قوانین از سوی نمایندگان و مجریان قانون، موضوعی است که تاریخی به قدمت شکل‌گیری زندگی جمعی و گروهی انسان دارد. کنترل رفتارها مطابق با معیاری و ملاک‌های مورد قبول دیگان از سوی مراجع مختلف خارجی، شیوه‌ای است که با اندکی تأثیر به کار برده می‌شود. چرا که این روش‌ها تنها در صورتی کارآیی خواهد داشت که رفتاری مخالف با قوانین حاکم بر جامعه رخ داده و امکان جلب و دستگیری فرد خاطی و مجازات او فراهم باشد.
کنترل رفتارها از سوی مراجع خارجی با تشریفات مختلف و گاهی با تناقض قانونی همراه است. مجریان قوانین از آن جهت که انسان‌اند ممکن است عمداً یا سهواً نماینده مناسبی از سوی قانون نبوده و خود اعمالی خلاف قانون مرتکب شوند.
اصلاحات مکرر قوانین برحسب مقتضیات زمان، بیانگر امکان وجود نقایصی است که انسان‌ها همواره در تلاش‌اند آنها را مرتفع نمایند.
نسبی بودن قوانین و تأثیر نارسای آن در کاهش جرائم باعث می‌شود همواره حکایت تلخ بروز جرائم تکرار شود و سنگینی بار آسیب‌های اجتماعی بر دوش جامعه فزونی یابد.
عوارض نامطلوب دردها و معضلات اجتماعی که جامعه همواره مجبور به تحمل آن است باعث شده است گروه‌های پژوهشی در قالب فعالیت‌های علمی و تحقیق در پی یافتن علل و انگیزه‌های ارتکاب جرم باشند. تا راهکارهای مناسبی را برای رهایی از این آسیب‌ها بیابند. طبق موازین حقوقی، جرم عملی است که برخلاف یکی از موارد قانونی مجازات عمومی هر کشوری باشند و مجرم کسی است که در زمان معینی عملی برخلاف مقررات قانونی کشور انجام دهد. وقوع جرم نه تنها نظم و آرامش و سلامت جامعه را بر هم می‌زند بلکه خصارت روحی و جسمی و مادی نیز به افراد و آزادی و استقلال آنها وارد می‌نماید. متأسفانه تاکنون بیشتر اقدامات برای حل مشکل بزهکاری و آسیب‌های این چنینی، جنبه قضایی و انتظامی داشته و کمتر به راهبردهای تربیتی و اصلاحی و جوانب پیشگیرانه توجه شده است. توجه به جوانب قضایی و انتظامی از طریق اصلاح و تغییر در قوانین و مقررات، عمدتاً از راه تشدید آنها و یا افزایش توان کنترل شرایط و افراد صورت می‌گیرد.
این اقدامات در جهت افزایش کنترل‌های خارجی بر رفتار انسان می‌باشد. در مقابل توجه به اقدامات اصلاحی و تربیتی از طریق تقویت کنترل‌های درونی رفتار قرار دارد که در جهت افزایش مبانی شناختی و روانی حاکم بر رفتار است.
توجه به مطالعات و تحقیقات گسترده با استناد به آخرین داده‌ها و تازه‌ترین اطلاعات و توجه به جوانب آسیب‌شناختی، سبب‌شناختی و درمانی از ابعاد روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و جرم‌شناختی ضروری به نظر می‌رسد.
هر اقدام تربیتی و هر فعالیت اصلاحی واجد حساسیتی ویژه است.
این حساسیت از آن جهت با عوامل درونی کنترل رفتار یعنی شناخت‌ها و عواطف سروکار دارد شکلی متفاوت به خود می‌گیرد و آنگاه که موضوع مورد مطالعه مجرمین باشند مضاعف می‌شود.
 
بیان مسئله
شرایط، زمانی پیچیده‌تر می‌نماید که سعی بر بررسی زنان مجرم باشد.
چرا که نقش زنان در شکل‌گیری، پدیدآیی و استقرار خانواده از یکسو و انجام دوام و پایداری خانواده از سوی دیگر غیر قابل تردید و انکار است.
زنان به عنوان ایفاگران نقش‌های تربیتی در کانون خانواده و جامعه اولویت ویژه دارند و بیش از پیش موضوع توجهات تربیتی و آموزشی باشند. توجه پژوهشگران برای ریشه‌یابی آسیب‌های اجتماعی توجهی چند جانبه بوده است. انواع مشکلات خانوادگی، سطح نظارت والدین، مشکلات روانی و اختلالات رفتاری مجرمین، مشکلات آموزشی در سطوح مختلف دستگاه‌های آموزشی، پرورشی و تربیتی جامعه و ناتوانی مجرمین در یادگیری شیوه‌های کنار آمدن با مشکلات و مهارت‌های سازگار شدن و ایجاد ارتباط سالم و سازنده با دیگران و نیز تعیین نوع و میزان تأثیر مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و... بر ارتکاب جرائم و افزایش آن از جمله متغیرهای مورد توجه پژوهشگران است.
این نوشته در تلاش است ضمن اعلام داده‌های توصیفی از وضعیت جرم و بزه در زنان و نتایج مستخرج از این داده‌ها و کم و کیف ارتکاب جرم در سطح جامعه زنان، با نگاهی واقع‌بینانه حقیقتی تلخ را بازگو کند و با ذهنی کنجکاوانه به ریشه‌یابی علل آن بپردازد و با زبانی دلسوزانه به نقایص و نقاط ضعف آن اعتراف نموده و راهکارها را بیان کند. طبقه‌بندی‌ جرائم زنان به اعتیاد، سرقت، قتل و اعمال منافی عفت و... و تقسیم‌بندی عوامل آن در قالب الگوی تکراری زمینه‌های فرهنگی، خانوادگی اجتماعی، اقتصادی و... و پیشنهاد راهکارهای نظری براساس تئوری‌های کتابخانه‌ای و راهکارهای غیرعملی موسوم نتوانسته‌اند کمترین تأثیر مثبتی کاهش در روند رو به رشد جرائم زنان داشته باشد.
ایستایی و ایستانگری نقص بزرگ فعالیت‌های پژوهشی در این زمینه است.
 
بنابراین به جرائم باید به عنوان موضوعاتی هشیار، آگاه و پویا نگریست که همواره برای فرار از قوانین، فراتر از آن عمل می‌کند. تا جایی که گاهی قوانین ناگزیرند از گریز آنان در گذرند پیچیدگی جرم‌شناسی در آن است که جرم‌شناسان توان مشاهده مستقیم جرم را ندارند. جرم‌‌شناسان همواره با محصولات جرم و ردپای آن مواجه می‌شوند و مشاهده ردپای جرائم، به معنای از دست دادن بسیاری از مهمترین اطلاعات در نخستین گام هر فعالیت پژوهشی است.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.