X
تبلیغات
زولا

مدیریت در آموزش و پرورش

سه‌شنبه 29 تیر 1395 ساعت 21:21

مدیریت در آموزش و پرورش

مدیریت در آموزش و پرورش

مدیریت در آموزش و پرورش

 

فهرست مطالب

مقدمه............................................................................... 4

تـعریف مدیـریت .................................................................. 9

وظایف مدیــر در امــور دانش آمــوزان....................................... 11

پیشنهادها.......................................................................... 22

وظایف مدیـر در امــــور کارکنـــان............................................ 23

وظایف مدیــران در امــور اداری و مالـی ..................................... 27

تعریف جو سازمانی................................................................. 27

تفاوت جو با فرهنگ سازمانی...................................................... 29

عوامل موثر در تعیین جو مدارس.................................................. 33

شاخص های جو سالم سازمانی.................................................... 34

مشکلات مدیریت در مدارس کوچک.............................................. 41

اهم مشکلات در مدارس کوچک................................................... 43

مشکلات اداری و مالی................................................................ 48

اهمیت، فواید و نقش پژوهش در تدریس......................................... 49

مدیران باید بدانند که................................................................. 54

بهبود بخشیدن به مدیریت مدرسه ................................................. 92

مدیریت در کلاس...................................................................... 94

ضرورت و اهمیت مدیریت آموزش.................................................. 95

ده بخش از قلمرو مدیریّت آموزشی.................................................. 100

منابع........................................................................................ 108

 

مقدمه:

بطور کلی آموزش و پرورش به عنوان یکی از عظیم‎ترین و فراگیرترین نهادهای اجتماعی شناخته شده است که اکثر مردم به نوعی با آن در ارتباط می‎باشند. آموزش و پرورش منشاء بالقوة تغییرات مهم و ارزشمند در تمامی ابعاد مختلف زندگی افراد و جامعه می‎باشد. با توجه به این گستره و اهمیت و با توجه به پیچیدگی حاکم بر فعالیت‎های آموزشی، مشخص می‎شود که اداره مطلوب سازمانهای آموزشی کاملاً وابسته به انجام فعالیت‎هایی است که به صورتی دقیق و منظم در پرتو فعالیت‎های علمی و پژوهشی تدارک دیده شده باشند. با توجه به این حساسیت است که در نظام تعلیم و تربیت، هیچ تصمیم و برنامه فراگیری نباید قبل از تأیید صحت و درستی آن به مرحلة اجرا در آید. این تأیید عموماً از طریق استفاده از روشهای علمی،  قابل دسترسی است.

برای کنترل، نظارت و ارزشیابی، فعالیت‎های این نهاد گسترده و پیچیده و همچنین حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه‎های آن، شیوه‎ها و تدابیر قابل اتکایی وجود دارد که مهمترین آنها «پژوهش» می‎باشد. ضرورت و اهمیت «پژوهش» در نظام آموزش و پرورش احساس شده و حمایت بیشتری را می‎طلبد. در این مقاله، ابتدا برخی از کلمات و اصطلاحات کلیدی تعریف شده و سپس به نقش پژوهش در تدریس پرداخته می‎شود.

- دیوئی (Dewey)[1][1][1] (1933) در کتاب «چگونه ما فکر می‎کنیم» می‎گوید : اولین مرحلة تحقیق احساس وجود یک «مشکل» است به این معنی که پژوهشگر، در کار خویش با «مانع» یا «مشکلی» روبرو گردیده است که در حل آن ابهام یا تردید دارد. (4)

- تحقیق علمی یک عمل دستوری است و هدف آن کشف حقیقت درباره موضوعی است که مورد تحقیق واقع می‎شود. حقیقت علمی یک آگاهی Information واقعی و عینی از علل و آثار پدیده‎ها و ارتباط آنها با همدیگر است. چنین حقیقتی یک واقعه Fact یا یک قانون علمی خوانده می‎شود. تحقیق علمی حرکتی است از حالت علم کمتر به حالت علم بیشتر از مجهول به معلوم.

این حرکت شامل مراحل مشخصی است که به ترتیب خاص و هر یک با روش معین انجام می‎گیرد.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.