X
تبلیغات
زولا

مقاله بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان

شنبه 26 تیر 1395 ساعت 09:46

مقاله بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان

مقاله بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان

 

بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان

 
این مقاله دارای پرسشنامه می باشد
 
 
تقدیر و تشکر 
چکیده 
فهرست مطالب 
 فهرست جداول   
 فصل اول: طرح تحقیق
 مقدمه 2
بیان مسأله  4
 اهمیت و ضرورت مسأله5
 اهداف 6
 سؤالات و فرضیه‌ها6
 متغیرها و تعاریف عملیاتی  7
 فصل دوم: پیشینه تحقیق
 مبانی نظری  9
 مبانی تجربی  18
 مدل تحلیلی21
 فصل سوم: رو‌ش‌شناسی
 روش تحقیق 23
 جامعه آماری 23
 نمونه آماری  23
 ابزارها  23
 روشهای  آماری   24
 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
 فصل پنجم: نتیجه‌گیری
 بحث بر یافته‌ها   39
 محدودیت‌ها 40
 پیشنهادات41
 منابع و مأخذ  42
 ضمائم
 پرسشنامه 43
 فهرست جداول و نمودار
 جدول شماره (1  4)      
 جدول شماره(2  4)   
 جدول شماره(3  4)  
 جدول شماره(4  4)  
 جدول شماره(5  4)                    
 جدول شماره(6  4)   
 جدول شماره(7  4)   
 جدول شماره(8  4)  
 جدول شماره(9  4)  
 جدول شماره(10  4)   
 نمودار شماره(1  4)  
 نمودار شماره(2  4)  
 نمودار شماره(3  4)
 
 
چکیده
 این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره دبیرستان شهرستان بیجار صورت گرفته است .جامعه آماری، دانش‌آموزان دوره دبیرستان شهرستان بیجار که جمعاً 610 نفر دانش‌آموزاعم از دختر و پسر را شامل می‌شود، می‌باشد . 40 نفر به عنوان نمونه آماری از بین این دانش‌آموزان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد که 20 نفر پسر و 20 نفر دختر می‌باشد. آزمون ارزیابی عزت نفس آنها، پرسشنامه 58 سؤالی عزت نفس کوپر اسمیت و نمره معدل ترم قبل بیانگر نمره پیشرفت تحصیلی آنهاست . هدف از تحقیق حاضر آزمودن این فرضیه است که در بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در بین دانش‌آموزان رابطه وجود دارد . همچنین بین عزت نفس با جنسیت رابطه وجود دارد .پس از اجرای آزمون و تجزیه و تحلیل آماری و برآورد نتایج زیر بدست آمد:
 
1  ضریب همبستگی در پسران 96/0 و در دختران 93/0 مثبت می‌باشد و ضریب همبستگی بسیار بالایی است بنابراین فرضیه اول تأیید می‌شود و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی رابطه معنی‌داری دارد 
 2  ضریب همبستگی در دختران با پسران تفاوت معنی‌داری ندارد زیرا در هر دو همبستگی خیلی بالاست بنابراین عزت نفس با جنسیت رابطه ندارد 
 
 مقدمه:
 یکی از مهم‌ترین صفات بشری برای رسیدن به هدف‌هایی که انسان در پیش دارد عزت نفس است برخورداری از اراده و اعتماد به نفس قوی، قدرت تصمیم‌گیری و ابتکار، خلاقیت، سلامت فکر و بهداشت روانی ارتباط مستقیمی با میزان عزت نفس و احساس خود ارزشمندی دارد. منظور از عزت نفس، احساس و تصوری است که فرد به مرور زمان نسبت به خویشتن در ذهن می‌پروراند  به عبارت ساده‌تر، عزت نفس یعنی، ارزیابی فرد از خودش، حال این برداشت و ارزیابی می‌تواند مثبت و خوشایند باشد، یا منفی و ناخوشایند . کودکانی که از عزت نفس بالایی برخوردارند، معمولاً احساس خوبی نسبت به خود دارند و بهتر می‌توانند اختلافات خود را با سایر کودکان حل کنند و در مقابله با مشکلات، ناملایمات و ناکامی‌ها مقاوم‌ترند این کودکان اغلب خنده‌رو و خوش‌بین، منطقی و دارای خودپنداری مثبت هستند و از زندگیشان لذت می‌برند  برعکس، کودکانی که دارای عزت نفس پائینی هستند، اغلب در مواجهه با مشکلات و سختی‌ها دچار اضطراب فراوان و ناکامی می‌شوند  این گروه از کودکان معمولاً در حل تعارضات و اختلافات موجود با سایر هم سن و سالانشان مشکل دارند آن‌ها دائم با افکار انتقادی از خویشتن، موجب اذیت و آزار خود می‌شوند 
 
بیان مسأله:
 
عزت نفس، احساس ارزش، درجه تصویب تأیید، پذیرش و ارزشمندی است که شخص نسبت به خویشتن احساس می‌کند (شاملو، 1372)  وقتی سخن از عزت نفس به میان می‌آید ارزش شخصی یا احساسی که از فرد در نظر اعضای گروه مجسم می‌شود مطرح می‌گردد  یکی از پیچیده‌ترین و ناراحت کننده‌ترین مسائل شخصیتی عقده حقارت است  کودکانی که احساس بی‌لیاقتی و عقب‌ماندگی می‌کنند کمتر برای موفقیت و انجام دادن کارها به تلاش و کوشش دست می‌زنند  رشد سالم شخصیت ایجاب می‌کند که شخص نه فقط برای شناخت خود، بلکه بیشتر برای پذیرش خود فعالیت کند پژوهش‌های ارزشمندی درباره‌ی ارتباط خودشناسی فرد در رابطه با رشد سالم و سازگاری‌های شخصیتی افراد انجام گرفته و نتایج مثبت و سودمندی به بار آورده است(پارسا، 1376) 
 
در زمینه رابطه‌ی بین احساس ارزشمندی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی، نظر مربیان و اساتید و متخصصان تعلیم و تربیت بر این است که عوامل روحی و روانی تأثیر بسیار بالایی در موفقیت یا عدم موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دارد پژوهش‌های زیادی در زمینه پی بردن به رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی صورت گرفته است  گسترده‌ترین این تحقیقات پژوهشی است که به وسیله گیل دات انجام شده نتایج تحقیق مؤید رابطه بالا بین انگیزه پیشرفت و عزت نفس است 
 
اهمیت و ضرورت مسأله:
 
داشتن عزت نفس برای یک زندگی موفقیت‌آمیز لازم است بنابراین باید به تقویت آن در بین دانش‌آموزان پرداخت از آنجا که عزت نفس کودک زمینه و اساس ادراکات وی از تجارب زندگی را مهیا نماید، امری ارزشمند محسوب می‌گردد شایستگی عاطفی  اجتماعی که از چنین شناخت مثبت از خود ناشی می‌شود، می‌تواند به عنوان نیرویی در مقابل مشکلات جدی آینده به کودک کمک کند 
 عزت نفس جنبه مهمی از عملکرد و کشش کلی کودک است و به نظرمی‌رسد به صورت تعاملی با زمینه‌های دیگری از جمله سلامت روانی و عملکرد تحصیلی ارتباط دارد به این معنی که عزت نفس می‌تواند علت و هم معلول نوعی از عملکرد باشد که در سایر حوزه‌ها رخ می‌دهد(پپ و همکاران، 1988) 
 در بحث از اهمیت و ضرورت موضوع می‌توان به آیات قرآن و احادیث مراجعه نمود خداوند در سوره فاطر آیه ده می‌فرماید: « هر که طالب عزت است بداند که تحکم و عزت خاص خدا است، کلمه نیکوی توحید و (روح پاک آسمانی) به سوی خدا بالا رود و عمل نیک خالص آن را بالا برد» 
 
منابع:
 1 بخشی،خداداد، روان‌شناسی رفتار انسانی، انتشارات پرشکوه، 1383 
 2 بیابانگرد، اسماعیل، روشهای افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1372 
 3 سیف، علی‌اکبر، روان‌شناسی پرورشی، انتشارات آگاه، 1373 
 4 سلحشور، ماندانا، پرورش اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان، انتشارات واژه‌آرا، 1379 
 5 شاملو، سعید، بهداشت روانی، انتشارات رشد، 1372 
 6 قرنی، ابوالحسن، (82  1381)، بررسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره پیش‌دانشگاهی شهرستان تکاب، (پایان نامه) جهت اخذ درجه کارشناسی 
 پارسا، محمد، روان‌شناسی انگیزش و هیجان، انتشارات دانشگاه تهران، 1376
 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.