پروژه آماری spss بیماری های ام.اس و راه های پیشگیری از آن

شنبه 26 تیر 1395 ساعت 09:41

پروژه آماری spss بیماری های ام.اس و راه های پیشگیری از آن

پروژه آماری spss بیماری های ام.اس و راه های پیشگیری از آن

پروژه آماری spss بیماری های ام.اس و راه های پیشگیری از آن

 
 
فهرست مطالب
 
عنوان صفحه
فصل اول 1
مقدمه 2
بیان مسئله 3
اهمیت تحقیق 3
اهداف تحقیق 3
فرضیه 4
متغیر 4
اصطلاحات 4
 
 
فصل دوم 5
ام اس چیست؟ 9
علل و عوامل خطر ام اس 10
علائم اولیه 10
نظریه های جدید 11
داروهای کندکننده 14
 
 
فصل سوم 21
جامعه تحقیق 22
نمونه تحقیق 22
چگونگی نمونه برداری 22
ابزار تحقیق 23
 
 
فصل چهارم 24
 
فصل پنجم 42
خلاصه فصل اول 43
خلاصه فصل دوم 43
خلاصه فصل سوم 45
خلاصه فصل چهارم 45
نتیجه گیری 46
ارائه پیشنهاد 46
پیوست 47
پرسشنامه 48
منابع 49
 
 
 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.