چگونه می توان لکنت زبان دانش آموزان را بر طرف نمود

پنج‌شنبه 24 تیر 1395 ساعت 12:04

چگونه می توان لکنت زبان دانش آموزان را بر طرف نمود

چگونه می توان لکنت زبان دانش آموزان را بر طرف نمود

چگونه می توانم لکنت زبان دانش آموزم را بر طرف نمایم

 

فهرست مطالب
چکیده طرح:
هدف:
آزمودنی:
روش تحقیق:
یافته­ ها:
نتایج:
کلید واژه:
مقدمه:
توصیف وضعیت موجود:
گردآوری اطلاعات و شواهد1:
تجزیه و تحلیل داده­ها:
اجرای راه حل:
انتخاب راه حل:
روش زبانی یا بیانی یا تلفظی:
روش روانی درمانی:
تنش­زدایی و آرامش روانی:
گردآوری شواهد2:
نتیجه­ گیری و تصمیم نهایی:
منابع :

 

هدف:

هدف از این پژوهش این بودکه چگونه میتوانم لکنت زبان دانش­آموزم را بر طرف نمایم.
آزمودنی:
در این پژوهش بر روی یکی از دانش­آموزان دختر که لکنت زبان شدیدی داشت ودر پایه پنجم دبستان شهبازی سال تحصیلی 90-91 تحصیل می­کرد پژوهش کردم.
روش تحقیق:
از طریق مباحثه و مشاوره و روان درمانی با مشکل بهتر آشنا شدم ودر جهت رفع آن کوشش کردم.
یافته­ ها:
با شناسایی دانش­آموزم مشکل او را بیشتر استرس و اضطراب مأیوس بودن از این که هیچ وقت نمی­توانم درست صحبت کنم دیدم.
نتایج:

با صحبت و آشنا شدن با روحیه این دانش­آموز بیشتر خودم را به او نزدیک کردم که لااقل در مورد من کمتر دچار استرس شود و موفق هم شدم که نظر او را به خودم جلب کنم و طبق گفته­ های خود او اولین معلمی بودم که شانس نزدیک شدن به او را داشتم و باعث شده بودم که احساس خوبی در او پیدا شود.«همان جلب توجه»
کلید واژه:
اضطراب و استرس- ناامیدی- توجه و بها دادن - امیدواری

 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.