X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

چگونه می توان رعایت بهداشت مدرسه را در دانش آموزان تقویت کرد؟

چهارشنبه 23 تیر 1395 ساعت 21:47

چگونه می توان رعایت بهداشت مدرسه را در دانش آموزان تقویت کرد؟

چگونه می توان رعایت بهداشت مدرسه را در دانش آموزان تقویت کرد؟

چکیده
مقدمه: تعلیم و تربیت در شرایط ایمن و بهداشتی موجب افزایش تمرکز ،اشتیاق و دقت در یادگیری می شود لذا دانش بهداشتی باید از آوان کودکی آموخته شود.در این راستا هر کونه اقدام به منظور تامین سلامت جسمی ،روانی ،اجتماعی دانش آموزان از جمله وظایف وزارت آموزش و پرورش می باشد.

روش بررسی: این پژوهش یک یررسی مشاهده ای است که در مدرسه راهنمای توحید واقع در کوی امیر منطقه تبادکان انجام شده است.دادها از طریق مصاحبه با مدیر مدرسه و مشاهده مستقیم توسط پژخشگر جمع اوری شده است .

یاقته ها: بعداز تشکیل کلاس های آموزش خانواده بهداشت فردی دانش آموزان بهتر شده  و دانش آموزان با خواندن پمفلت ها بهداشتی بیشتر از خودشان مراقبت کردند.

نتیجه:نتایج این بررسی نشان داد که خانواده ها اطلاعات دقیقی از بهداشت ندارندو همچنین دانش آموزان با تشویق بهتر به رعایت بهداشت عمل می کنند.

مقدمه

:یکی از مهمترین راه های ارتقا بهداشت و سلامت دانش آموزان اجرای پروژه های مختلف آموزشی بهداشت با تکیه بر مشارکت فعال آنان در فعالیت های مختلف بهداشتی است از سوی دیگر تحقق هدفهای بهداشت مدارس مستلزم دخالت ،مشارکت و همسویی خانه ،مدرسه، مراکز بهداشتی – درمانی و جامعه است.

در عصر کنونی یا عصر اطلاعات و ارتباطات ،دانستنی ها و اطلاعات بهداشتی می توانند نقش مهمی در پیشرفت کشور داشته و موجب کاهش فاصله تکنولوژی ما با سایر کشور های توسعه یافته شود.

ارتقای سطح آگاهی بهداشتی ، نقش مهم در تغییر بینش و عملکرد افراد جامعه دارد لذا هر گونه  سرمایه گذاری در این زمینه تاثیر چشمگیری در آهنگ رشد و پیشرفت جامعه خواهد داشت.

فهرست مطالب

چکیده۴

توصیف وضعیت موجود:۵

جدول یک.. ۶

اهمیت وضرورت تحقیق.. ۶

تعریف واژگان(۱)۷

چگونه. ۷

توان. ۷

رعایت.. ۷

بهداشت.. ۷

محیط.. ۷

مدرسه. ۸

تقویت کردن. ۸

(گردآوری شواهدیک):۸

یافته های علمی.. ۱۰

تعریف بهداشت مدارس.. ۱۰

تاریخچه بهداشت مدارس در کشورهای مختلف.. ۱۰

تاریخچه بهداشت مدارس و تحولات سازمانی آن در ایران. ۱۱

پیشنه تحقیق:۱۲

۱- بررسی وضعیت شاخص های بهداشت محیط مدارس ابتدایی ناحیه یک ساری در سال ۱۳۸۷. ۱۲

۲- مقایسه وضعیت بهداشت محیط مدارس ابتدایی دولتی نواحی مختلف شهر اصفهان در سال ۱۳۸۷-۱۳۸۶٫ ۱۳

تجزیه و تحلیل پیشینه تحقیقات.. ۱۴

ارایه راه حل جدید موقت.. ۱۵

شیوهای اجرای راه حل جدید. ۱۵

گردآوری شواهد ۲. ۱۶

جدول ۲٫ ۱۷

تفسیر و تحلیل. ۱۸

نتیجه گیری.. ۱۸

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.